26 October 2021 - 28 October 2021

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi10 Ekim 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi 14 Ekim 2021
Kayıt için Son Tarih 15 Ekim 2021
Sempozyum Programının İlan edilmesi20 Ekim 2021
Sempozyum Tarihi26-28 Ekim 2021
Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi5 Kasım 2021