26 October 2021 - 28 October 2021

Bildiri Gönderim Kılavuzu

Bildirilerinizi ana menüde bulunan “Bildiri Gönder” bağlantısına tıklandığında açılan sempozyum yönetimi sistem üzerinden kayıt olduktan sonra gönderebilirsiniz. Gönderim sırasında sempozyum kitapçıklarında kullanılmak üzere bildirinizin Microsoft Word biçiminde hazırlanmış bir sürümünü de yüklemeniz gerekmektedir.

Yazım şablonunda Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association: APA) yayın kılavuzunun 7’nci sürümü temel alınmıştır. Tam metin ve özet kitapçıklarının hazırlanma süreçlerine destek olmak adına sıfırdan bir dosya oluşturmak yerine lütfen sempozyum sitesinde sağlanan Microsoft Word biçimindeki şablonu kullanınız. Yazım şablonuna ve bildiri örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Metin içindeki başlıklar için örnek bildirilerde belirtilen numaralı başlık stillerini kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bildiriye konu olan çalışmanın başlığı için “Başlık”, yazar isimlerini olduğu kısım için ise “Altbaşlık” stilleri kullanılmalıdır.

Genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Özetler en az 500 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özet bildiriler hem Türkçe hem de İngilizce olmak zorundadır. Tam metin bildiriler ise Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 • Özet ya da tam metin fark etmeksizin bütün bildirilerde (a) çalışma başlığı, (b) yazar bilgileri, (c) özet metni ve (d) anahtar kelimelere yer verilmelidir.
  • Sadece özet içeren çalışmalarda özet için ayrıca başlık atılmasına gerek yoktur.
  • Tam metin bildirilerde Özet, Giriş, Yöntem, Tartışma ve Kaynakça başlıkları mutlaka bulunmalıdır. Çalışmanın içeriğine göre başka başlıklar eklenebilir.
 • Bütün yazarların ORCID numarası bulunmalıdır. ORCID numarası www.orcid.org adresinden ücretsiz olarak edinilebilir. Ayrıntılı bilgi için https://youtu.be/6C6XnX0KZxY adresindeki videoya bakabilirsiniz.
 • APA 7 yazım kurallarına göre 1,2 ve 3 seviyeli başlıklardan metin bir sonraki satırdan başlarken, 4 ve 5 seviyeli başlıklarda başlığa dahil edilen noktadan sonra yazım başlar.
  • Zorunlu durumlar dışında 4. ve 5. Başlık seviyelerini kullanmaktan kaçınmanız tavsiye edilir.
 • Özet ve tam metinlerde kullanılacak yazı tipi, boyut, sayfa numarası ve benzeri yazım özellikleri sempozyum sitesinde bulunan Word şablonunda ayarlanmıştır. Lütfen şablonda bulunan yazım tarzlarını kullanınız.
 • Kaynakça listesi APA 6 veya APA 7 stiline göre hazırlanabilir. Süreci kolaylaştırma adına bir kaynakça yönetim yazılımı (örn: Mendeley, Zotero ve EndNote) kullanmanız tavsiye edilir.
 • Tablo ve Şekillerde APA 7 tarzına uygun olarak önce numaralandırılmış isim ve başlık ardından ilgili tablonun ya da şeklin eklenmesi yoluna gidilmelidir.