26 October 2021 - 28 October 2021

Tema ve Konular

Sempozyumumuzun bu yılki teması Öğretim Tasarımına Dönüş: Sorunlar ve Çözümler olarak belirlenmiştir.

Sempozyum konuları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

 • Açık Ders Malzemeleri ve Açık Bilim
 • Açık ve Uzaktan Öğrenme
 • Bilgi İşlemsel Düşünme ve Kodlama Eğitimi
 • Dijital Güvenlik: Riskler ve Başa Çıkma Stratejileri
 • Dijital Ortamda Güvenli Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri
 • Dijital Vatandaşlık
 • Eğitimde Dijital Dönüşüm
 • Eğitimde Güncel Sorunlar
 • Eğitimde Mesleki Sorunlar
 • Eğitimde Teknoloji Kabulü ve Yeniliği Yayılması
 • Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
 • Eğitimsel Liderlik
 • Eğitsel Oyunlar ve Oyunlaştırma
 • Engelsiz Teknolojiler
 • Giyilebilir Teknolojilerin Eğitimde Kullanımı
 • Güncel Dijital Okuryazarlıklar, 21. yy Becerileri ve Dijital Akıcılık
 • Karma ve Hibrid Öğrenme
 • Mobil Öğrenme
 • Nesnelerin İnterneti
 • Öğrenme Analitikleri ve Veri Madenciliği
 • Öğrenme ve Öğretimde Motivasyon
 • Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
 • Öğretmen Eğitimi
 • Sanal, Karma ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Teknoloji Destekli FeTeM (STEM/STEAM) Uygulamaları
 • Uyarlanabilir Öğrenme Teknolojileri
 • Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi