26 October 2021 - 28 October 2021

Sempozyum Çağrısı

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda (ICITS2021) aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. 

Sempozyumun teması Öğretim Tasarımına Dönüş: Sorunlar ve Çözümler olup, sempozyumda öğretim teknolojileri ve öğretim tasarımına yönelik çalışmaların yanı sıra farklı alanlarda çalışan araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri ve eğitimcileri bir araya getirerek bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmaları hedeflenmektedir. ICITS2021, aynı zamanda alan uzmanlarının sempozyum temasına yönelik teorik ve pratik çözümlerin tartıştıkları panellere ev sahipliği yapmaktadır.

COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci öğretim tasarımının önemini bir kez daha kavramamıza neden olmuştur. Bu bağlamda sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve oturumlarda öğretim tasarımı sürecinde işe koşulması gereken yeterlikler, öğretim teknolojileri alan mezunları için oluşturulabilecek iş imkanları, öğretmen ve öğretmen eğitimcilerinin dijital yeterliklerinin geliştirilmesi gibi konulara odaklanılacaktır.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özetleri ICITS2021 özet bildiriler kitapçığında elektronik olarak yayımlanacaktır. Tam metin olarak gönderilen bildiriler ise hakem değerlendirmesinden sonra ICITS2021 tam metin bildiri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ICITS 2021 En İyi Sunum Ödülü” verilecektir. 

Doç. Dr. İlknur REİSOĞLU
Sempozyum Başkanı